Anturamuotin valu- ja käyttöohje

tammikuuta 04, 2018

Tämä artikkeli sisältää yksinkertaistetut valu ja käyttöohjeet. Käyttöohje pohjautuu Formex Oy:n anturamuotin asennusohjeeseen, jonka voit ladata itsellesi tästä: Asennusohje-2014.pdf


Mikä on anturamuotti?

Antura on rakennuksen alin osa. Sen päälle rakennetaan kaikki muu, aina sokkelista lähtien. Anturan tärkein tehtävä on jakaa rakennuksen paino tasaisesti koko maapohjalle. Helpoiten anturan valu onnistuu, kun käytetään apuna anturamuottia.

Mitä pitää huomioida?

Anturan valu ja siihen kuuluvat työvaiheet kannattaa käydä läpi ennen aloittamista. Huomioi ainakin nämä asiat:

 1. Mittaa ja merkitse maahan anturalinjat ennen asennuksen aloittamista. 
 2. Työjärjestys kannattaa suunnitella siten, ettei asennuksen aikana tarvitse kulkea anturamuottien yli. 
 3. Aloita anturamuottien valu ja asentaminen rakennuksen kulmasta tai anturalinjan päädystä. 
 4. Kanna muottielementit valmiiksi mahdollisimman lähelle käyttökohdetta. 
 5. Kiinnitä erityistä huomiota kulmapalojen sidontaan (ks ohje), sillä valu tuottaa painetta, joka kohdistuu nimenomaisesti juuri kulmiin ja T-liitoksiin. 
 6. Käytä muottisiteet muotin tukemiseen. 
 7. Noudata aina rakennesuunnittelijan suunnitelmia ja lue käyttöohje.

Lisävinkki: Kulmapalojen taivuttaminen käy helposti työn edetessä syntyvien palojen avulla.

Mitä työkaluja tarvitaan?

Itse asennustyössä tarvitaan seuraavat työkalut ja tarvikkeet:

 1. Pulttisakset eli voimapihdit (teräksien katkaisuun).
 2. Puukko (muovipinnan leikkaamiseen). 
 3. Raudoittajan sidontakoukku & sidelankaa (muottien yhdistämiseen).
 4. Mitta ja merkitsemiskynä. 
 5. Anturamuotin valu ja käyttöohje

Ohjekuvat: Anturamuotin valu ja valunaikainen tuenta

Formex anturamuotin mukana tulee aina tarpeellinen määrä muottisiteitä muotin tukemiseen. Oheisten ohjekuvien avulla pääsee tehtävässä hyvin alkuun. Tarkempi käyttöohje kuhunkin kuvaan liittyen kuvasarjan jälkeen.

Anturamuotti asennus

Kulmaliitos (ohjeet 1. ja 2.)

Leikkaa kulmaan tulevien muottien sisäsivuista kappale, jonka pituus = risteävän muotin leveys + n. 50 mm. Merkitse leikkauskohta muottiin ja viillä puukolla muovi auki ja leikkaa teräkset. Huom! Leikkauskohta pohjalla: Taivutuksen jälkeen, ennen pitkittäisiä pohjateräksiä (ohje 1.).

Taivuta irtileikatut kappaleet suorakulmaan (90º) esim. anturamuotin yläreunaa vasten siten, että toisesta tulee sisä-, toisesta ulkokulmakappale, pohjataivutusten muodostaessa ”kynnet”. Muotit nostetaan sisäkkäin ja kiinnitetään toisiinsa muutamasta kohtaa anturamuotin pohjalla risteävistä teräksistä, kulmien jäädessä hiukan auki. Kulmakappaleita asennettaessa muotin reunoja nostetaan niin, että saadaan kappaleiden ”kynnet” pujotettua anturamuotin alle (ohje 2.).

Kulmakappaleilla säädetään muotin pystysuoruus samalla, kun ne sidotaan muottiin muutamasta kohtaa kummaltakin sivulta. Muottien sitominen voidaan myös tehdä yhtenäisenä työnä lopussa, jolloin muottien sijainti annettuihin linjoihin on tarkastettu ja mahdolliset korjaukset tehty.

Päittäisliitos ja päätykappale (ohje 3.)

Liitettävästä muotista katkaistaan kolme poikittaista pohjaterästä, jotta se saadaan painettua asennetun anturamuotin sisään ja samaan tasoon. Muotit, joissa pohjan teräkset eivät ole toiminnallisia, limitetään sisäkkäin n. 200 mm (yhden silmävälin verran). Jos teräkset ovat toiminnallisia, limityspituus on 400 mm (kaksi silmäväliä). Muotit sidotaan muutamista kohdista yhteen pohjateräksistä ja kummaltakin sivulta. Muotin vapaat päät suljetaan päätykappaleella, joka on pituudeltaan = päättyvän muotin leveys + taivutusvarat (2 x 300 mm). Kappaletta paikoilleen asetettaessa kohotetaan anturamuotin päätä niin, että saadaan ”kynnet” pujotettua muotin reunojen alle.

Sivut sidotaan, minkä lisäksi tarvitaan lisätuenta, esim. sidekoukku.

T-liitos, anturamuotti ilman toiminnallisia pohjateräksiä (ohje 4.)

Muotteihin, joiden korkeus on suurempi kuin 350 mm, asennetaan yleensä muukin raudoite, esim. hakakorielementti. Jo asennettuun muottiin (T:n ”lakio”) leikataan aukko, jonka pituus = risteävän muotin (T:n ”varsi”) leveys + n. 100 mm. Risteävä muotti nostetaan aukon kohdalle keskeisesti niin, että anturamuotin väliin jää asennusvaraksi n. 50 mm.

Leikattu muottisivu käytetään sisäkulmana, toinen sisäkulma tehdään loppuvaiheessa jäljelle jääneistä kappaleista. 

Muotissa toiminnallisia pohjateräksiä (ohjeet 5. ja 6.)

Matalammissa muoteissa pitkittäinen perusraudoitus on kolmesta ø 8 mm teräksestä (vastaten 2 ø 10 mm terästä). Asennetun muotin leikkaus kuten kuvassa, minkä lisäksi risteävästä anturamuotista leikataan molemmilta sivuilta n. 400 mm (kaksi silmänväliä) olevat siivut. Tämän jälkeen risteävä anturamuotti nostetaan jo asennetun muotin sisään siten, että leikkaamattomat pohjateräkset muodostavat jatkospituuden. Muotin molemmin puolin jää nyt n. 50 mm asennusrako.

Leikatuista paloista tehdään kulmakappaleet, jotka asennetaan ja kiinnitetään kuten kuvassa. 

Muotti luiskassa (ohje 7.)

Luiskissa muotti voidaan helposti sovittaa perustustasojen korkomuutoksiin. Anturamuotin sivu leikataan tällöin auki taitekohdista, minkä jälkeen anturamuotti pohjateräksineen taivutetaan luiskan muotoon. Sivuille jäävät aukot muotitetaan jäännöspaloilla.

Mikäli anturan päälle tuleva seinä korotetaan harkkomuuraamalla, voidaan porrastus tehdä vaihtoehtoisesti kuten pikkukuvassa 7b.

Anturamuotit sidotaan yhteen ylemmän anturamuotin alimmasta ja alemman anturamuotin ylimmästä pitkittäisestä sivuteräksestä. 

Anturamuotin lisätuenta

Ohessa vielä kuvallinen ohje anturamuotin lisätuentaa varten. Mikäli käytät Formexin perustusjärjestelmää, niin kaikki anturamuotit sisältävät tarpeellisen määrän sidekoukkuja.
anturamuotin tukeminen ohje

Mistä saat lisätietoa?

Saadaksesi lisätietoa, tutustu myös Formexin PDF-muotoiseen esitteeseen ja asennusohjeeseen. Tositilanteessa voit huoletta ottaa yhteyttä myös suoraan Formexiin »

0 kommenttia